Trine Juul Damgaard

Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi.

Velkommen til Specialpsykologpraksis for børn og unge.


Bemærk:

Jeg kan desværre ikke opstarte nye terapi- og vejledningsforløb med børn og forældre i 2019 pga. nye opgaver.

Jeg henviser til min kollega Helle Lolli på 60550867.

Jeg kan fortsat kontaktes vedr. opgaver om supervision eller undervisning for fagfolk. Benyt kontaktformular nederst på siden.


Her møder du en erfaren og engageret børnepsykolog, der gennem hele sit arbejdsliv har brændt for at forstå og hjælpe børn, unge og deres familier, når livet volder besvær og udfordringerne bliver for store. Det kan være problemer med mistrivsel hos den enkelte, i familien eller skolen. Det kan være sociale udfordringer som vredeshåndtering og manglende venskaber. Psykiske udfordringer som angst og tristhed. Eller mere familiemæssige og opdragelsesmæssige udfordringer som skilsmisse, søskendekonflikter og adfærdsproblemer.

Som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri har jeg særligt erfaring med og viden om at hjælpe børn og unge med diagnoser. Det kan være psykiske lidelser som angst, OCD, selvskadende adfærd og depression. Det kan også være medfødte udviklingsforstyrrelser som autismespektrumforstyrrelse, ADHD/ADD, Tourettes Syndrom og forskellige grader af udviklingshæmning.

Min bog:  ‘Autisme, angst og skolevægring – en praksismanual’ er udkommet. Den kan bestilles via kontakt til www.behandlingsskolerne.dk. Jeg håber at den kommer børn og unge med skolevægring til gavn.

trine