Uddannelse

 • Cand. psych. Københavns Universitet i 2001.
 • Autoriseret af psykolognævnet i 2004.
 • Godkendt specialist i klinisk børnepsykologi i 2008.
 • Godkendt specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri i 2014.
 • Godkendt supervisor i klinisk børnepsykologi i 2015.
 • Har efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi for børn og unge fra Københavns Universitet.
 • Akkrediteret til at udføre det evidensbaserede vejledningsforløb the New Forest Parenting Programme for forældre til børn med ADHD.

Særlige interesseområder

 • Tilknyttet et udviklingsprojekt med fokus på best practise i forhold til miljøterapeutisk behandling af autisme, angst og skolevægring. Se mere på www.behandlingsskolerne.dk
 • Erfaring med udredning og behandling af børn og unge med udviklingshæmning og psykiske lidelser, kaldet oligofreni. Medlem af tværfagligt interessenetværk.
 • Fast supervisor og konsulent for psykologer, lærere og pædagoger på flere dagbehandlingstilbud.

Tidligere erhvervserfaring

 • 2001-2004: Skolepsykolog ved PPR i Københavns Kommune.
 • 2004-2015: Klinisk psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg og Glostrup. Udredning og behandling af småbørn, skolebørn og unge i ambulant som dag- og døgnregi.

Civilstatus

 • Født i 1974, gift og mor til tre børn.