Kognitiv adfærdsterapi

Formålet med terapi er at hjælpe barnet eller den unge og familien til at forstå og håndtere et givent problem bedre, så det i mindre grad hæmmer og forstyrrer den enkeltes hverdag og trivsel.

Kognitiv adfærdsterapi er en velegnet og dokumenteret effektiv terapiform for børn og unge til afhjælpning af problemer med f.eks. angst, OCD, depression, traumer, skolevægring og vredeshåndtering. Afhængigt af modenhedsniveau vil børn typisk kunne få gavn fra terapi fra 7 års alderen. Forældre vil ofte blive inddraget som hjælpere i processen.

Bagvedliggende problemstillinger som autisme, ADHD eller forskellige grader af indlæringsvanskeligheder er ikke en hindring for terapi. Man skal altid prøve og jeg har god erfaring med det. Jeg starter der, hvor barnet eller den unge er og arbejder mig fremad sammen med den enkelte trin for trin.

Vejledningsforløb særligt til forældre til børn med ADHD/ADD

Jeg er særligt uddannet og akkrediteret i et vejledningsforløb kaldet the New Forest Parenting Programme til forældre til børn med ADHD/ADD og adfærdsforstyrrelse.

Der er tale om et individuelt forløb over 8-10 gange. Som forældre lærer man hvad ADHD/ADD er og hvordan man ser det hos sit eget barn. Man får redskaber til at håndtere de udfordringer, der typisk er i hverdagen med et barn med ADHD/ADD. Man får støtte til at øve sig hjemme i at bruge redskaberne og finde ud af, hvad der virker. Og endelig får man hjælp til at træne sit barns koncentrationsevne via fælles leg og aktivitet.

Forældrevejledning

At være forældre til et barn med særlige behov, hvad enten det handler om autisme, ADHD, udviklingshæmning eller andre mere forbigående psykiske vanskeligheder, er en helt særlig og krævende opgave. Selvfølgelig har man som forældre brug for støtte, vejledning og omsorg for at få hverdagen til at fungere bedst muligt. Både for barnet, familien og parforholdet. Derfor kan et vejledningsforløb kun for forældre være godt givet ud.

familie