En psykologisk undersøgelse bruges til at beskrive et barns funktionsniveau i hverdagen, dvs. måden et barn tænker, handler og føler på målt i forhold til andre jævnaldrende. Fokus kan være at få beskrevet barnets personlighed og selvbillede, hvordan barnet fungerer socialt eller indlæringsmæssigt.

Der kan være brug for en generel vurdering af barnets kognitive niveau, dvs. begavelse. Der kan være særlige problemområder som opmærksomhed, hukommelse eller generel organisering og planlægningsevne, der ønskes belyst.

En undersøgelse består typisk af indledende samtale med barn og familie, hvor formål og fokus for undersøgelsen aftales. Derefter indhentes relevante oplysninger. Der laves psykologisk testning. Der kan også laves observation af barnet i hverdagsmiljøet.

Derefter udarbejdes rapport med beskrivelse, vurdering og forslag til hvordan barnet skal støttes og behandles for at få det bedre. Der gives tilbagemelding til barn og forældre og eventuelt til det tværfaglige netværk, f.eks. lærere og pædagoger, omkring barnet, hvis det er ønsket.

Jeg samarbejder med en række børnepsykiatere, hvor den psykologiske undersøgelse kan være en del af en samlet udredning, der fører til diagnosticering.

undersøgelse